computer-repair-london

Equipament

Equips de producció

Màquina de tall de PCB PP

Línia Browning de PCB

Màquina de laminació de PCB

Línia de revestiment automàtic de PCB

Rectificadora angular de PCB

Línia PCB PTH

Màquina de desenvolupament de circuits exteriors de PCB

Línia de producció de PCB DES

Línia de producció de PCB SES

Línia de neteja química de PCB

Màquina d'exposició PCB CCD

Màquina automàtica de recobriment de PCB

Màquina de laminació automàtica de PCB

Màquina PCB LDI

Màquina d'impressió de llegendes de PCB

Màquina d'encaminament de PCB

Rentadora PCB

Màquina de perforació de PCB

Equips de prova

Màquina de prova automàtica de PCB

Màquina de prova de sonda voladora de PCB

Màquina d'inspecció bidimensional de PCB

Màquina d'inspecció de raigs X de PCB

Màquina d'inspecció de PCB AOI

PCB Laboratori de Química Física

Màquina de prova de PCB

FQC